Hotline : 01-218323, 01-218303, 01-2314688, 0973009551, 0973009553, 09-73150619, 09-73106951, 0973106952
Opening Hours : Monday - Friday 08:30 - 18:00 | Saturday 08:30 - 13:30
Malaysia Visa

Malaysia Visa လိုအပ်ချက်များ

1. ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ နောက်ခံအဖြူ နှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ထားသောပုံဖြစ်ရမည်။
2. Passport စာအုပ် (Passport သက်တမ်း ၆ လ ရှိရမည်။)
3. သန်းခေါင်စာရင်း နိုတြီလုပ်ပေးရမည်။ ရှေ့နေဦးဘဇော် , ဦးလှဝင်း မရပါ။
4. Malaysia မှခေါ်စာပေးမည်ဆိုပါက ခေါ်စာ + ID ကဒ် , Passport မိတ္တူ ပေးရမည်။
5. လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန်ပြရမည်။
6. Passport စာမျက်နှာ အနည်းဆုံး (၆) မျက်နှာရှိရမည်။
7. သွားမည့်ရက်မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး (၂)ပတ် ခွာ၍ Visa လျှောက်ရပါမည်။
8. Visa ဆောင်ရွက်ရန် ကြာချိန်မှာ (၂) ရက်